SDG 8

UN goals NNZ: SDG 8

Promovere inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle.

Bæredygtig og inkluderende økonomisk vækst kan være drivkraft for fremskridt, skabe hæderlige jobs til alle og forbedre levestandarden.

 

NNZ bidrager specifikt til SDG 8.8 (FN): Beskytte arbejdstagerrettigheder og fremme trygt og sikkert arbejdsmiljø for alle arbejdere, ved at


1. Sikre NNZ ansattes trivsel, tillid, vitalitet, arbejdsevne.

 • Vores HR politik har som mål at beskytte NNZ kulturen og skabe en platform for vitalitet og bæredygtig arbejdsevne i organisationen. I NNZ viser ledelsen tillid og forventer af medarbejderne, at de altid handler i god tro.
 • De fire P’er, som tilliden hviler på, er Passion, Fornøjelse (Pleasure), Personlig og Plan

2. Vitalitet og bæredygtig arbejdsevne er et aktivt og varigt samspil mellem arbejdstager og leder. Det endelige ansvar for vitalitet og for bæredygtig arbejdsevne ligger hos arbejdsgiveren. Lederen agerer som en coach. Formålet her er dobbeltsidigt: at medarbejderne indser nødvendigheden af at tage personligt ansvar og at ledelsen er årvågen og har færdighederne, så den kan yde den rigtige støtte i tide. For at opnå disse mål og få dem oversat til betingelser som fremmer sundhed, trivsel og effektivitet, kræves der en indsats både fra ledelsen og fra de ansatte.

 • NNZ ledelsen er ansvarlig for god arbejdsgiverpraksis, at sikre en åben kultur med faciliterende og inspirerende ledere og en struktureret politik hvad angår medarbejderudvikling;
 • NNZ medarbejdere er ansvarlige for bæredygtig arbejdsevne, at sikre optimering af egen arbejdsevne samt at bevare arbejdsevnen. Dette angår sundhedsaspekter af arbejdsevnen samt det rette forhold mellem organisationens ambitioner set i forhold til medarbejderens på områder som viden, kompetencer og færdigheder.

 

3. At sikre trivsel hos vores leverandørers ansatte. At auditere vores leverandørers produktionsfaciliteter hvad angår overholdelse af arbejdstagerrettigheder samt trygge og sikre arbejdsbetingelser for alle ansatte. Leverandører underskriver og overholder NNZ leverandørers adfærdskodeks i respekt for menneskerettigheder og etisk adfærd.

 • NNZ er medlem af Sedex;
 • Leverandører skal i forhold til behandling af deres ansatte efterleve Den Internationale Arbejdsorganisations standarder samt andre gældende love og regulativer inden for områderne af sundhed og sikkerhed, mindsteløn, maksimal arbejdstid og acceptable levevilkår og ligeledes afholde sig fra al diskriminerende ansættelsespraksis samt udøvelse af disciplinær afstraffelse fra virksomhedens side.
 • Leverandører skal respektere deres ansattes fundamentale menneskerettigheder samt efterleve Den Internationale Arbejdsorganisations standarder inden for områderne af diskrimination, børnearbejde, tvangsarbejde, kollektiv forhandling og foreningsfrihed.
 • Leverandører bør også respektere menneskerettigheder i de lokale samfund i de respektive lande, hvor de driver forretning. Der forventes den højeste etiske, moralske og lovmæssige adfærdsstandard af vores leverandører. Vi forventer, at vores leverandører og deres agenter og kontrahenter er bekendt med og overholder alle love og kontraktmæssige forpligtelser som vedrører deres forretningsaktiviteter, og vi vil ikke tillade adfærd som er ulovlig eller ikke lever op til sådanne forpligtelser. Desuden forbyder vi at give eller modtage gaver, gæstfrihed eller udgifter, når som helst disse arrangementer måtte have indflydelse på forretningstransaktioner, og som ikke er rimelige og bona fide udgifter.
 • Sikre bæredygtig økonomisk vækst for vores medarbejdere

4. Siden sin grundlæggelse i 1922 har NNZ arbejdet for selskabets kontinuitet. For at være i stand til at garantere denne:

 • Vi lægger hvert tredje år en langtidsplan, som er baseret på de fire bæredygtighedssøjler;
 • Vi maksimerer forretningsrisikoen gennem geografisk spredning inden for landbrugs- og industrimarkederne;
 • Kun opkøb af selskaber med lignende kultur.

 

We identificerer bæredygtige muligheder og beskriver reelle forpligtelser, som verden står overfor!
HVORFOR ‘NNZ THE PACKAGING NETWORK’?
RESHAPING

Bæredygtighed
Strategiske løsninger på verdensplan
Iværksætteri
Pålidelig og etisk

TRUE CO-OPERATION

Langsigtede partnerskaber
Teamwork
#Rethink (gentænk) innovation
Komplet service logistik

CUSTOMISED SOLUTIONS

Uafhængig rådgivning
Kundefortrolighed
Kundefortrolighed
Bred portefølje

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Hold dig orienteret om den seneste udvikling. Skriv dig op til vores nyhedsbrev.

"*" angiver felter, der skal udfyldes

Hvordan vi behandler dine data? Læs vores erklæring om databeskyttelse. Du kan når som helst afmelde disse e-mails.