DSC0098

Bæredygtighed – strategisk fokus og drivkraft

Passionen for vores bæredygtighedsrejse bliver drevet af hele organisationen. Vores produkter beskytter indhold og forhindrer madspild, hvilket vi er stolte af. En bæredygtighedsrejse giver kun mening, hvis vi arbejder sammen imod vores fælles mål i hele distributionskæden.

Vores generelle definition af bæredygtighed

I NNZ står bæredygtighed for en langsigtet opbygning og pleje af relationer til vores medarbejdere, kunder og leverandører. NNZ tror på fremskridt for mennesker og for miljøet. Vi favner FN’s mål for bæredygtig udvikling, og vi inkorporerer disse i vores daglige forretningsgange.

 

Fælles mål for hele distributionskæden

Passionen for vores bæredygtighedsrejse er en drivkraft i hele organisationen. Vores produkter beskytter indhold og forhindrer madspild, hvilket vi er stolte af. Bæredygtighedsrejsen giver kun mening, hvis vi arbejder sammen imod vores fælles mål i hele distributionskæden. Formålet med vores anstrengelser er ikke kun at opmuntre til gennemsigtighed inden for værdikæden men også at give de leverandører, som befinder sig på et tidligere modenhedsstadie i forhold til ESG mål, nogle strukturelle rammer for bedste praksis, inden for hvilke de kan udvikle deres ekspertise med udgangspunkt i vores fælles bæredygtighedsagenda.

 

Vores mål og ambitioner om bæredygtig vækst 

Vi sigter mod bæredygtig vækst i vores forretning gennem produktion og distribution af sikker og innovativ emballage, som overstiger vores partneres forventninger. Vores ambition er at hjælpe vores kunder med at opbygge en bæredygtig produktportefølje med fokus på cirkulær økonomi, recirkuleret indhold og miljømæssig påvirkning. Bæredygtighed er en integreret del af selve hjertet i vores forretning, ikke mindst pga. den uvurderlige indbyggede styrke i vores emballage løsninger som middel til at reducere madspild. Vi er ydermere fokuseret på at gøre bæredygtighed til en grundsten i virksomhedens løbende omstillingsproces. Vi har forpligtet os til at reducere miljømæssig påvirkning i videst muligt omfang og så hurtigt som muligt.

 

Vores strategi  

Vores ‘Valg af bæredygtig partner’ strategi består af tre grundpiller, som afspejler vores organisations prioriteringer: kunder, medarbejdere, leverandører. Inden for hver af disse grundpiller har vi identificeret nogle prioriterede områder baseret på væsentlighedsvurderinger. Disse områder er på linje med de højst vægtede emner samt relaterede FN bæredygtighedsmål, som vi føler er mest relevante for vores forretning, og som ligeledes hænger sammen med konkrete nøgleresultatindikatorer (KPI’s) samt mål, som vi stræber mod at nå inden 2030.

 

Strategi for kunder Strategi for leverandører Strategi for medarbejdere Beregning af materialers miljøaftryk
Sustainability Strategic Focus And Pillars 2
Vi identificerede prioritetsområder hos vores kunder, leverandører og medarbejdere, baseret på vores væsentlighedsvurdering. Disse er tilpasset FN’s mål for bæredygtig udvikling og yderligere tilknyttet mål, som vi sigter mod at nå inden 2030.
HVORFOR ‘NNZ THE PACKAGING NETWORK’?
RESHAPING

Bæredygtighed
Strategiske løsninger på verdensplan
Iværksætteri
Pålidelig og etisk

TRUE CO-OPERATION

Langsigtede partnerskaber
Teamwork
#Rethink (gentænk) innovation
Komplet service logistik

CUSTOMISED SOLUTIONS

Uafhængig rådgivning
Kundefortrolighed
Kundefortrolighed
Bred portefølje

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Hold dig orienteret om den seneste udvikling. Skriv dig op til vores nyhedsbrev.

"*" angiver felter, der skal udfyldes

Hvordan vi behandler dine data? Læs vores erklæring om databeskyttelse. Du kan når som helst afmelde disse e-mails.