DSC0098

Leverandørers valg af bæredygtig partner

Vi sigter efter at sikre en ansvarlig og bæredygtig distributionskæde ved at arbejde for en ansvarlig distributionskæde, omsorg for klimaet og inddragelse af lokalsamfundet.

Menneskerettigheder, etik, integritet, kvalitet og affaldshåndtering

  • Vi sigter efter at påvirke vores leverandører til at være så etisk ansvarlige og økologiske som muligt.
  • Leverandører bliver auditeret, og skal indvillige i, skrive under på samt opfylde NNZ Adfærdskodekset. Adfærdskodekset står for (ikke begrænset til): at sikre forbrugersikkerhed, respektere menneskerettigheder, bidrage til bæredygtig udvikling og et rent miljø.
  • Inden for NNZ har vi 3 forskellige typer af auditeringsprogrammer (Let, Medium og Intenst). Auditering inden for hver af Central Sourcing kategorierne udføres årligt i henhold til en på forhånd godkendt plan. NNZ Leverandør Indeks resultat er det gennemsnitlige resultat af de fire grundsøjler: Kvalitet – Fødevaresikkerhed – Sundhed og Sikkerhed – ESG

 

GHG udledninger og klimaforandringer

  • Vi sigter mod at reducere GHG udledninger og klimapåvirkninger baseret på vægten af det materiale, vi indkøber (Anvendelseskode 3 CO2 emissioner, materiale og transport) så hurtigt som muligt gennem projekter med fokus på (lukket kredsløb) recirkulering, materialeudveksling og transport optimering
  • Anvendelsesområde 3 omfatter emissioner, som NNZ ikke selv har produceret, og som ikke er et resultat af aktiviteter fra materielle aktiver, som er ejet eller kontrolleret af os, men derimod af nogle, som vi er indirekte ansvarlige for et sted i værdikæden. Et eksempel på dette er, når vi køber, bruger og bortskaffer produkter fra leverandører: Anvendelsesområde 3 emissioner inkluderer alle kilder, som ikke er indbefattet af anvendelsesområde 1 og 2.

 

Engagement i lokalsamfundet

  • Gennem vores engagement I leverandørernes lokalområder sigter vi mod at gøre en positiv forskel i deres lokale samfund, udtrykt igennem handlinger som kombinerer viden, færdigheder, værdier og motivation.

 

Bæredygtighedsstrategi Strategi for kunder Strategi for medarbejdere
Sustainability Strategic Focus And Pillars 2
Vi identificerede prioritetsområder hos vores kunder, leverandører og medarbejdere, baseret på vores væsentlighedsvurdering. Disse er tilpasset FN’s mål for bæredygtig udvikling og yderligere tilknyttet mål, som vi sigter mod at nå inden 2030.
HVORFOR ‘NNZ THE PACKAGING NETWORK’?
RESHAPING

Bæredygtighed
Strategiske løsninger på verdensplan
Iværksætteri
Pålidelig og etisk

TRUE CO-OPERATION

Langsigtede partnerskaber
Teamwork
#Rethink (gentænk) innovation
Komplet service logistik

CUSTOMISED SOLUTIONS

Uafhængig rådgivning
Kundefortrolighed
Kundefortrolighed
Bred portefølje

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Hold dig orienteret om den seneste udvikling. Skriv dig op til vores nyhedsbrev.

"*" angiver felter, der skal udfyldes

Hvordan vi behandler dine data? Læs vores erklæring om databeskyttelse. Du kan når som helst afmelde disse e-mails.