DSC0098

Valg af bæredygtig partner for medarbejdere

Vi sigter mod at give vores ansatte et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved at opbygge en nul-skade sikkerhedskultur, hvor vi prioriterer talentstyring og engagement og skaber et inkluderende og mangfoldigt NNZ.

Vi anerkender, at det at drage omsorg for vores klima og mennesker er bydende nødvendigt i vores forretning, og at vores interessenter i stigende grad forventer, at vi anstrenger os for gennem meningsfulde handlinger at bidrage positivt til klima og lokalsamfund. Vores mål er at give næring til et arbejdsmiljø, hvor vores ansatte føler sig trygge, engageret og ansvarlige, samt at udvikle engagerede samarbejdsrelationer med lokale og globale interessenter, som kan inspirere og bidrage til at fremme vores fælles bedste. Vores motto er: ”Vi er passionerede mennesker, som arbejder med glæde på en personlig måde, idet vi følger en plan, som vi sammen er blevet enige om”.

 

Arbejdsplads, sundhed og sikkerhed

  • Vi opbygger en nul-skade kultur, som sigter mod, at der ikke må være nogen skader eller sygdomme overhovedet, som er forårsaget af hændelser på arbejdspladsen, hvilket inkluderer Arbejdstilsynets sundheds- og sikkerhedsvurderinger på arbejdspladsen. At favne nul-skade drejer sig ikke om at tro, at man kan eliminere alle risici, men derimod at gøre alt, hvad man kan, for at analysere hændelser, foretage forbedringer og arbejde mod at forebygge frem for først at reagere efterfølgende.

 

Talentstyring og engagement

  • Vores medarbejdere er centrale I forhold til at skabe en exceptionel en kundeoplevelse, som skaber tilfredshed, tillid og engagement. Derfor prioriterer vi talentstyring og engagement, så vi skaber grundlag for de bedst mulige præstationer på tværs af vores organisation. For at guide talentstyring holder vi jævnligt medarbejderudviklingssamtaler. Engagerede medarbejdere har større sandsynlighed for at gøre sig ekstra anstrengelser og gå den ekstra mil for at skabe succes for organisationen. Desuden har de formentlig et mere positivt mindset og er mere robuste, når de står over for udfordringer. Vi bruger medarbejderundersøgelser for at identificere høje og lave præstationsområder i organisation for at sikre, at alle medarbejdere er engageret i organisationen og dens strategi.

 

Mangfoldighed, retfærdighed og inklusivitet

  • Mangfoldighed og inklusivitet på arbejdspladsen forener forskelligartede erfaringer, baggrunde og måder at samarbejde på for at nå et fælles mål. NNZ tror på, at når man sætter en mangfoldig gruppe mennesker sammen, kan man virkelig gøre en reel forskel. NNZ arbejder derfor på et DIE program med det formål at nedbryde barrierer, opmuntre intern kommunikation og fremme individuel forståelse.

 

Community engagement 

  • Socialt ansvar er højt prioriteret af mange firmaer i dag, og frivilligt arbejde er en fin måde at opnå det på. Frivillige arbejdsprogrammer gavner ikke kun de lokalsamfund, som de tjener men også de frivillige, som involverer sig.  Når teams bruger tid sammen på frivilligt arbejde, gør det dem I stand til at opbygge stærke relationer til de andre medlemmer og kolleger – alt imens de gør lokalsamfundet til et bedre sted. Gennem vores engagement i lokalsamfundet med indsats fra frivillige medarbejdere, sigter vi på at gøre en positiv forskel I lokalsamfundet, som manifesterer sig gennem handling, idet man kombinerer viden, færdigheder, værdier og motivation.

 

Relationer og engagement

  • For at være det foretrukne valg som partner, har NNZ løbende dialog med sine medarbejdere omkring deres behov, forventninger og præferencer, bl.a. gennem undersøgelser med fokus på medarbejderengagement for at vurdere graden af loyalitet og støtte.

 

Bæredygtighedsstrategi Strategi for kunder Strategi for leverandører
Sustainability Strategic Focus And Pillars 2
Vi identificerede prioritetsområder hos vores kunder, leverandører og medarbejdere, baseret på vores væsentlighedsvurdering. Disse er tilpasset FN’s mål for bæredygtig udvikling og yderligere tilknyttet mål, som vi sigter mod at nå inden 2030.
HVORFOR ‘NNZ THE PACKAGING NETWORK’?
RESHAPING

Bæredygtighed
Strategiske løsninger på verdensplan
Iværksætteri
Pålidelig og etisk

TRUE CO-OPERATION

Langsigtede partnerskaber
Teamwork
#Rethink (gentænk) innovation
Komplet service logistik

CUSTOMISED SOLUTIONS

Uafhængig rådgivning
Kundefortrolighed
Kundefortrolighed
Bred portefølje

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Hold dig orienteret om den seneste udvikling. Skriv dig op til vores nyhedsbrev.

"*" angiver felter, der skal udfyldes

Hvordan vi behandler dine data? Læs vores erklæring om databeskyttelse. Du kan når som helst afmelde disse e-mails.