SDG 7

UN goals NNZ: SDG 7

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

NNZ’s ultimative mål er at opnå den lavest mulige CO2 balance for vores selskab.

 

Verden gør fremskridt i forhold til mål 7, med opmuntrende tegn på at energi bliver stadigt mere bæredygtigt og i videre udstrækning tilgængeligt. Det er NNZ Gruppens erklærede politik at reducere den miljømæssige påvirkning, hvor det er praktisk muligt. Det er Gruppens overordnede strategi at forbedre den operationelle ydeevne og samtidigt reducere udledningen af potentielt skadelige stoffer på land, i vand og i luften.

 

NNZ bidrager specifikt til SDG 7.2,  inden 2030, væsentligt at forøge andelen af fornybar energi i det globale energi mix. NNZ’s ultimative mål er at opnå den for selskabet lavest mulige CO2 udledning.

 

Vores selskabs politik identificerer klart ansvar og procedurer i forhold til at nå Gruppens erklærede mål på alle områder inden for de aktiviteter, som fører til forbedret miljømæssig ydeevne, inklusive reduktioner i udledninger af både CO2 og metan.

 

Vores bidrag omfatter:

 1. Overholdelse af al gældende lovgivning, idet vi søger at nå eller kompensere for lovgivningsmæssige mål;
 2. Promovere miljømæssig bevidsthed og ansvar blandt vore egne medarbejdere;
 3. Til stadighed stræbe efter, så vidt det er praktisk muligt, at forbedre NNZ’s miljømæssige indsats, bl.a. gennem lean programmer for løbende at forbedre vores effektivitet i logistikken;.
 4. Minimere affald, promovere genanvendelse og brugen af genanvendte produkter for at være med til at reducere byrden med deponering samt den deraf følgende generering af metan;
 5. Bruge energi effektivt og af samme årsag benytte CO2 reducerende installationer og udstyr i hele Gruppen. NNZ har installeret energibesparende faciliteter på kontorerne i Holland (solpaneler, varmepumpe, sedum-tag, energibesparende elpærer) og NNZ Scandinavia (solpaneler);
 6. Til forbedring af hjemmearbejdspladser bruges online teknologier til interne og eksterne møder, hvor det er praktisk.
 7. CO2 modregning opnås gennem træplantning for at kompensere for CO2 opstået gennem rejseaktiviteter;
 8. Koncern Indkøbspolitik: Leverandører underskriver og efterlever NNZ ’Leverandør adfærdskodeks’ hvad angår miljømæssig beskyttelse. Leverandører skal stræbe efter til stadighed at reducere den miljømæssige påvirkning af deres virksomhed. Hvis det er foreneligt med fødevaresikkerhedskrav og forbrugerinteresser, bør leverandørerne arbejde på som minimum at:
 • Reducere brugen af energi, vand og råmaterialer;
 • Reducere affald og udledning af stoffer til luft, jord og vand;
 • Reducere brugen af kemikalier og gødning og udelukke brug af kemikalier og gødning, som er sundhedsskadelige for forbrugerne (som det også fremgår af vores krav til fødevaresikkerhed),
 • Bidrage til recirkulering og genanvendelse af materialer og produkter,
 • Benytte miljøvenlige teknologier,
 • Indarbejde miljømæssig påvirkning i produktudvikling og emballage design.
Vi identificerer bæredygtige muligheder og beskriver reelle forpligtelser som verden står overfor.
HVORFOR ‘NNZ THE PACKAGING NETWORK’?
RESHAPING

Bæredygtighed
Strategiske løsninger på verdensplan
Iværksætteri
Pålidelig og etisk

TRUE CO-OPERATION

Langsigtede partnerskaber
Teamwork
#Rethink (gentænk) innovation
Komplet service logistik

CUSTOMISED SOLUTIONS

Uafhængig rådgivning
Indsigt i innovation
Kundefortrolighed
Bred portefølje

NNZ Scandinavia
Hold dig orienteret om den seneste udvikling. Skriv dig op til vores nyhedsbrev.

"*" angiver felter, der skal udfyldes

Hvordan vi behandler dine data? Læs vores erklæring om databeskyttelse. Du kan når som helst afmelde disse e-mails.