SDG 12

UN goals NNZ: SDG 12

Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

Bæredygtigt forbrug og produktion med henblik på omstilling mod kulstoffattige og grønne økonomier.

 

På verdensplan afhænger forbrug og produktion – en drivende kraft i den globale økonomi – af udnyttelsen af det naturlige miljø og naturens ressourcer på en måde, som fortsætter med at have destruktiv indflydelse på planeten. Det vurderes, at der hvert år er en tredjedel af verdens produktion af fødevarer – svarende til 1,3 milliarder ton til en værdi af ca.1 billion $ – som ender med at rådne i skraldespande hos forbrugerne og forhandlerne eller bliver ødelagt pga. dårlig transport- og høstpraksis. Bæredygtigt forbrug og produktion bidrager væsentligt til overgangen til lav-CO2 og grønne økonomier

 

NNZ bidrager specifikt til SDG 12.5, inden 2030 opnå væsentlig reduktion af affaldsgenerering gennem forebyggelse, reduktion, recirkulering og genanvendelse, ved at:

 

1. Fortsætte med at fremme og designe effektive og dermed CO2 besparende pakkematerialer og -koncepter på vegne af vores partnere;

 

2. Fortsætte med at fremme og designe effektive og dermed CO2 besparende pakkematerialer og -koncepter på vegne af vores partnere;

 

3. Selskabets Indkøbspolitik

  • Leverandører underskriver og overholder NNZ’s ‘Leverandør adfærdskodeks’ hvad angår gennemsigtighed, overholdelse af lovgivning, fødevaresikkerhed og forbrugerinteresser. NNZ verificerer overholdelse.
  • Leverandører bør være transparente i deres forretning førelse og give os præcis og fyldestgørende information om deres forretningspolitikker, aktiviteter og produkter, i det omfang det er relevant for vores evne til at levere bæredygtige produkter.
  • Leverandører skal overholde alle gældende nationale love og regulativer i de lande, som de driver virksomhed i.
  • Leverandører skal sikre, at deres produkter er egnede og ufarlige for mennesker at indtage. De skal opfylde vores kvalitets- og fødevaresikkerhedskriterier for råmaterialer og andre ingredienser, for forskning og fremstilling samt pakkeprocesser. Leverandører skal være i stand til at garantere, om de produkter, som leveres til NNZ, indeholder genetisk modificerede ingredienser,.
  • Leverandører bør desuden overholde markedsførings- og mærkningskrav, som de er defineret ved lov og som krævet af NNZ. NNZ forbeholder sig retten til at verificere leverandørernes præstation på dette område. Vi tror på samarbejde med vores leverandører, og vi værdsætter langsigtede relationer. Vi er villige til at arbejde med vores leverandører for at finde frem til brugbare og tilfredsstillende løsninger i hvert enkelt tilfælde.
  • Leverandører skal holde NNZ informeret om, hvor hver ordre produceres. Vi forbeholder os ret til at lade tredje part auditører foretage uanmeldte besøg på alle fabrikker, som producerer vores varer, på et vilkårligt tidspunkt, og leverandørerne skal give tredje part auditørerne adgang til sådanne fabrikker for at sikre overholdelse af ’Leverandør Adfærdskodeks’. Desuden, med samme formål, vil repræsentanter for NNZ måske arrangere anmeldte besøg af auditører til alle fabrikker, som producerer vores varer, og leverandører skal give disse repræsentanter adgang til fabrikkerne.
  • NNZ eller den tredje-part auditør, som repræsenterer NNZ, skal, i den udstrækning det med rimelighed kan anses for muligt, overholde leverandørens fremsatte regler og bestemmelser angående sikkerhed og hygiejne. Undtagen hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, skal audit begrænses til én gang årligt.

 

4. Politik om Selskabets Kvalitetsstyring

Når det kommer til kvalitet, så er det NNZ’s mål at blive den foretrukne partner til emballageløsninger. Vi sikrer sammenhæng mellem produktkvalitet og fødevaresikkerhed.. For os er et udtryk for kvalitet, når kunden kommer tilbage – ikke produktet. For at leve op til dette forbedrer vi til stadighed vores forretning, produktion, kundeservice og kvalitetsrelaterede systemer og processer i overensstemmelse med samtlige love og bestemmelser, som er gældende for selskabets aktiviteter samt alle juridiske og etiske aspekter af virksomhedens drift.

  • Vores certificerede ’Quality Systems’ styrker vores grundlag for løbende forbedringer af vores processer og kvalitetsstyringssystemer. Dets effektivitet bliver revurderet og valideret ved brug af data og faktabaserede relaterede redskaber. Vores redskaber: GFSI & ISO9001 overholdelse, fokus på ’første gang rigtigt’ udførelse og nedbringelse af antallet af produkter, som ikke overholder ovenstående, ved brug af årsagsanalyse og korrigerende handling;
  • Vores organisations viden, ressourcer, kompetencer og produkter tillader os at gøre kvalitet til en konkurrencemæssig fordel for os og vores kunder. Vores redskaber: Medarbejderfærdigheder forbedres kontinuerligt gennem uddannelse og træning, og vi er ’Ét NNZ’, hvilket betyder, at vi samarbejder på globalt plan og lægger vores NNZ værdier og kvalitetsstandarder til grund i alt, hvad vi gør;
  • Vi fokuserer på at anerkende vores kunders behov og forventninger gennem en åben og ærlig kommunikation for at bygge langsigtede tillidsfulde partnerskaber. Vi er fast besluttet på at skabe tilfredse kunder ved at levere den højeste standard af kvalitet og service. Vores redskaber: anmode om kunde feedback om præstation og tilfredshed; samle feedback fra relevante interessenter, og vi driver altid vores forretning etisk, internt som eksternt.

 

Vi identificerer bæredygtige muligheder og beskriver reelle forpligtelser som verden står overfor!
HVORFOR ‘NNZ THE PACKAGING NETWORK’?
RESHAPING

Bæredygtighed
Strategiske løsninger på verdensplan
Iværksætteri
Pålidelig og etisk

TRUE CO-OPERATION

Langsigtede partnerskaber
Teamwork
#Rethink (gentænk) innovation
Komplet service logistik

CUSTOMISED SOLUTIONS

Uafhængig rådgivning
Kundefortrolighed
Kundefortrolighed
Bred portefølje

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Hold dig orienteret om den seneste udvikling. Skriv dig op til vores nyhedsbrev.

"*" angiver felter, der skal udfyldes

Hvordan vi behandler dine data? Læs vores erklæring om databeskyttelse. Du kan når som helst afmelde disse e-mails.