Hvorfor NNZ emballage?

 • Verdensomspændende dækning
 • Fokus på det lokale
 • Bredt sortiment
 • Innovativ trendsætter
 • Skræddersyet emballage
 • Pålidelig og etisk
 • Bæredygtig og socialt ansvarlig
Anmodning om oplysninger

Klimaaftryk

 

NNZs ambitioner om at reducere klimaaftryk

Vores politik

NNZ koncernen har en målsætning om at reducere vores miljømæssige påvirkning af miljøet, hvor det er praktisk muligt. Det er den overordnede strategi i vores koncern at forbedre både den operationelle formåen men også at reducere de potentielt skadelige CO2 udledninger på land, i vandet og i luften

Vores ultimative mål samt metoder at nå dem på
NNZs ultimative mål er at opnå en k kulstofbalance, som er så lav som muligt. For at opnå dette vil NNZ:

 • Overholde den til enhver tid gældende energilovgivning, idet vi søger at opfylde eller kompensere for lovmæssigt opsatte mål. Minimere affald, fremme genvinding og genbrug af produkter, som kan være med til at reducere belastningen ved deponering og dermed generering af methan.
 • Fortsætte med at promovere og designe energieffektive og dermed kulstofreducerende pakkematerialer og koncepter på vegne af vore partnere
 • Fremme opmærksomheden samt ansvarligheden omkring miljøet i forhold til vores ansatte. Hvor det er praktisk muligt, vil vi forsøge at forbedre NNZs miljømæssige ydeevne.
 • Starte forberedelse/undersøgelse af energieffektive og dermed kulstofreducerende installationer samt udstyr i hele koncernen.
 • Evaluere de potentielle fordele ved at arbejde hjemmefra, når det er mest praktisk. Evaluere de potentielle fordele ved kulstof udligning, så som træplantning og brug af solenergi.

Forholdsregler udviklet til dato omfatter:

NNZ er blevet aktivt medlem af Benefit of Nature programmet. Dette giver os mulighed for at bedømme vore produkters klimaaftryk samt påvirkning fra nye materialer og logistiske kanaler:  http://www.benefitsofnature.eu. Klimaaftryk er en måde at måle en faktors påvirkning på miljøet. De klimaaftryk, som ”Benefit of Nature” har beregnet, omfatter hele 33 forskellige faktorer. Når beregningen er gennemført, vil den samlede påvirkning fra virksomheden være kendt, af alle processer og alle produkter. Klimaaftrykkets struktur er synligt: For hvert produkt vil det fremgå, hvor stor indvirkning hvert materiale har. Det vil være synligt på alle niveauer, hvad der forårsager påvirkningen, og hvor der er mulighed for forbedringer.

 • Bæredygtig/miljøvenlig Indkøbspolitik,
 • Lean-ledelse programmer til transportafdelingerne med henblik på konstant forbedring og effektivisering af vores logistik
 • NNZ Gruppen kompenserer for CO2 udledning fra flyrejser ved at plante træer
 • Installering af energibesparende lys på vores kontorer og i lagerbygninger i Groningen og Rilland
 • Installering af solcellepaneler på hovedkontoret i Groningen

Denne politik synliggør tydeligt forpligtelser og procedurer for at opnå Gruppens erklærede mål, at vores aktiviteter inden for alle områder resulterer i forbedret miljømæssig ydeevne, inklusive reduktion af både CO2 og methan udledninger.

Bestyrelsen for NNZ Gruppen

Mr. Len Boot, Mr. Hans Neu, Mr. Rob Abel

Om NNZ

NNZ er en international virksomhed, der er specialiseret i emballager til frisk frugt og grønt samt emballage løsninger til industrisektoren. Siden grundlæggelsen i 1922 har familiefirmaet udviklet sig til en organisation med ca. 250 ansatte og et omfattende, globalt netværk med egne filialer og partnere.

Netværkets styrke er dets evne til at øge konkurrenceevnen. I lighed med NNZ kan partnerne i netværket karakteriseres som bæredygtige og socialt ansvarlige førende producenter, som kundeorienterede, innovative, trendsættere, og som værende fleksible og transparente, pålidelige og etiske.

Hos NNZ betragter vi medarbejderne som vores største aktiv. Vi er overbeviste om, at dette fører til mere kreativitet og produktivitet, hvilket er af afgørende betydning for vores kunder, leverandører og øvrige interessenter. Vi tilsigter en meget personlig, passioneret og engageret arbejdsform, hvor vi med godt humør går frem efter den plan, som vi har lavet i tæt samarbejde med vores kunder. Vores motto er: ‘Together is better’. Sammen leverer vi bæredygtige, skræddersyede produkter til kunderne, logistiske løsninger og innovation gennem samskabelse.

Sammen med vores datterselskaber, som er placeret på strategiske steder i forskellige lande, kan vi realisere disse målsætninger. Vi samarbejder med vores kunder og et team bestående af forskellige eksperter; specialister inden for materialevidenskab, fødevareteknologi, grafisk design og markedsundersøgelse. Vi samarbejder om skræddersyede produkter fra koncept stadiet til lancering på markedet. Vi tilbyder smarte løsninger, der opfylder kundens specifikke behov, til samtlige led i kæden!

Vores standardsortiment omfatter: net-emballage, jutesække, papiremballage, vævede PP-sække, film, folier, bakker, kopper, spande, big-bags samt palle-stabiliseringsmateriale. Derudover leverer NNZ skræddersyede emballager. For alle emballager gælder det, at vi lever op til de højeste standarder, når det handler om bæredygtighed, effektivitet og fødevaresikkerhed. Vores kunder profiterer således af vores fremragende indkøbsbetingelser og kvalitetsprodukter.